Általános Szerződési Feltételek és Fontos Tudnivalók

A fizetés történhet készpénzben vagy banki átutalással. Minden esetben az utazás megkezdése előtt legkésőbb 14 teljes nappal a várható összeg 50% -ának előre kifizetését kérjük. Az utazást követően 8 munkanap áll az ügyfél rendelkezésére a hátralék, számla kiegyenlítésére.

A különjárati díjak számlázásának alapjául a különjárati menetlevél szolgál, valamint a visszaigazoláson szereplő díjtételek.

A szerződés a megrendelő írásbeli megrendelésével vagy e-mailen elküldve, valamint ezek visszaigazolásával jön létre. A szerződés tartalmát a megrendelésben, e-mailben és a visszaigazolásban foglalt adatok képezik. Lemondást kizárólag írásban fogadunk el!

A költségmentes visszamondásra az utazást megelőző 72 óráig van lehetőség belföldi út esetén, 8 teljes nappal külföldi út esetén. Határidőn kívüli lemondásnál 50% kötbért számítunk fel! 24 órán belüli lemondásnál 100% a kötbér!

Kiemelt eseményeknél (pl: Forma-1, Szilveszter, Karácsonyi vásár, stb) ettől eltérő visszamondási feltételek vannak. Költségmentes visszamondásra az utazást megelőző 7 teljes nappal van lehetőség belföldi út esetén, 12 teljes nappal külföldi út esetén. Határidőn kívüli lemondásnál 50% kötbért számítunk fel! 36 órán belüli lemondásnál 100% a kötbér!

Határidőn túli, késedelmes fizetés esetén a NAV mindenkori szabályai szerint késedelmi kamatot számítunk fel. Fizetés elmulasztása esetén jogi úton rendezzük követelésünket.

Vezetési és pihenőidők, az Európai Unió Tanácsának 561/2006/EK rendelete szerint:

- A napi vezetési idő maximum 9 óra, amelyet hetente két alkalommal 10 órára lehet növelni.

- Egy gépkocsivezető folyamatosan 4,5 órát vezethet. A vezetési idő letelte után, a vezetést követően meg kell szakítania legalább 45 percre, pihenőt kell tartania. Ha 4,5 órán belül áll meg és nem veszi ki egyszerre a 45 perc pihenőt, akkor először minimum 15 perc, utána minimum 30 perc megszakítás szükséges. 15 percen belüli megállás vezetésnek számít!

- Átlagos heti vezetési idő: hetente maximum 56 óra, 6 alkalom során

- Két egymást követő hét során az összes vezetési idő maximum 90 óra

- A sofőr munkaideje maximum 15 óra lehet 24 órás perióduson belül, abban az esetben, ha a 15 órás munkaidőn belül legalább 3 óra egybefüggő pihenőidőt tudott tartani. Ha a 3 óra folyamatos pihenőidőre nincs lehetőség, a munkaidő maximum 13 óra lehet.

- A gépkocsivezetőnek heti 2 pihenőnap jár. Lehetőség van arra, hogy az egyik héten 6 napot dolgozzon, utána 1 pihenőnapot kell kapnia. A következő héten már kötelező a 2 pihenőnap és a 3. hét végéig az egy elmaradt pihenőnap pótlása. Tehát vagy a második vagy a harmadik héten már csak 4 napot dolgozhat!

- Amennyiben a program nem teszi lehetővé a fenti szabályok betartását, úgy 2 fő gépkocsivezető részvétele szükséges!

- 2 gépkocsivezető folyamatosan 21 órát tölthet úton, ezután 9 óra egybefüggő pihenőidőt kötelesek szálláshelyen eltölteni. Ebben az esetben folyamatos a haladás, a 2 gépkocsivezető (a fenti szabályokat betartva) felváltva vezet, a technikai pihenők beosztása a csoport igénye szerint történik.

Az autóbuszok megengedett legnagyobb sebessége autópályán 100 km/h (egyes országokban 90 km/h), egyéb úton 80 km/h, lakott területen belül 50 km/h.

Nemzetközi gyerekszállítás, osztálykirándulás

- A tanulókat, gyerekeket szállító autóbusz nemzetközi forgalomban 23:00 és 04:00 óra között nem közlekedhet (kivéve, ha elháríthatatlan külső ok - így különösen közlekedési torlódás, közlekedésrendészeti hatósági intézkedés - miatt e tilalom nem tartható be).

-A tanulókat, gyerekeket szállító autóbusznak meg kell felelnie a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 112/A. § -ában foglalt műszaki feltételeknek (az autóbusznak rendelkeznie kell digitális menetíró készülékkel és az első forgalomba helyezésének évétől számított életkora nem haladhatja meg a 13 naptári évet).

-Magyarország területén kívülre irányuló autóbuszos iskolai kirándulásra olyan szolgáltatóval köthető szerződés, amely vállalja és szakorvos által kiállított dokumentummal igazolja, hogy a kirándulás lebonyolításához a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet 1. melléklet 6. pont 6.2.1.1. alpontjában meghatározott betegséggel (obstruktív alvási apnoe, azaz elalvási szindróma) nem küzdő gépjárművezetőt biztosít.

Biztonság

- Gépjárműveink műszaki állapotára kiemelt figyelmet fordítunk, azok folyamatosan karbantartott, ellenőrzött minőségűek, melyek nem csak a hazai, hanem a szigorú nemzetközi műszaki és minőségi előírásoknak is megfelelnek.

- Autóbusz-vezető kollégáink a hazai és nemzetközi jogszabályi előírásoknak megfelelő képzettséggel, sok-sok éves szakmai tapasztalattal, helyismerettel, idegennyelv-tudással látják el feladataikat.

- Az autóbuszok minden egyes ülése 3 pontos biztonsági övvel van ellátva, amely használata az egész utazás során kötelező!

- A koronavírus-járvány (COVID-19) miatt a Randos Busz Kft. ózonos fertőtlenítéssel, nagy teljesítményű ózongenerátorral bővítette a vírus terjedése elleni védekezés eszköztárát. Az ózonos fertőtlenítés elpusztítja a káros mikroorganizmusokat: baktériumokat, vírusokat, penészgombákat. Hatékonysága igazoltan 99,99% feletti. Az ózonos fertőtlenítés teljesen biztonságos, 100% vegyszermentes fertőtlenítő hatású vegyület, ami nem csak a klímát, szellőzőrendszert, hanem a jármű egész utasterét, annak minden egyes felületét, területét teljesen fertőtleníti és egyben szagtalanítja. Az ózon más vegyszeres klímafertőtlenítő és tisztító szerekkel szemben nem hagy hátra egészségre káros maradványszert, nem tesz kárt az autóbusz elektromos rendszereiben, nem hagy foltot a kárpiton. A kezelés után rövid idő alatt önmagától tiszta oxigénné alakul. Ezáltal az autóbusz gyakorlatilag steril utasteret biztosít. Kiemelten fontos számunkra, hogy a kialakult helyzetben a lehető legnagyobb biztonságban tudhassuk a gépkocsivezetőt és utasainkat. Ezért minden utazás előtt elvégezzük az ózonos fertőtlenítést.

Utaslista

261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet: (8)51: A Magyarország területén székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet által végzett különjárati személyszállításnál az autóbuszban utazókról utaslistát kell készíteni. Az utaslista a menetlevél mellékletét képezi, ezért elengedhetetlen.

Tilos tevékenységek

- Az autóbuszban dohányozni, valamint nyílt láng használata szigorúan tilos!

- Az autóbuszban tilos továbbá az étel (chips, ropi, csoki, szotyi, szendvics, gumicukor, rágógumi, stb.) fogyasztása.

- Az autóbuszban tilos randalírozni

A fent említettek bármelyike esetén a gépkocsivezetőnek felhatalmazása van arra, hogy az utazást szüneteltesse, illetőleg az érintett személy(ek) nem utazhatnak tovább a Randos Busz Kft. autóbuszainak egyikével sem.

Az ügyfél anyagi felelősséggel tartozik az autóbusz(ok)ban az utasok által okozott károkért (pl. üléshuzat szakítás, ülés,- ill. karfatörés, függöny leszakítás, stb.), melynek takarítási és javítási, pótlási költségét teljes körűen köteles megtéríteni.

Poggyász kezelés

A poggyászok mérete, tömege, darabszáma nincs korlátozva, de összességüket tekintve figyelembe kell venni az autóbusz / utánfutó típusára vonatkozó megengedhető terhelést, valamint a csomagtér méretét.

Az autóbusz-vezető megtagadhatja olyan utasítások végrehajtását, amelyek:

- a foglalkoztatása vonatkozó szabályozásokba és az 1/1975 (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól előírásaiba ütköznek

- a személy- és vagyonbiztonságot veszélyeztetik (pl: autóbusz közlekedésére alkalmatlan útvonal)

- az autóbusz földúton való közlekedésére irányul

- a megrendelő megbízottjának célszerűtlen és szakszerűtlen utasításait, ha írásban azt nem hajlandó megismételni

Az írásbeli utasítást az autóbusz-vezetőjének az autóbusz menetlevélre kell feljegyezni és a megrendelő megbízottjával a végrehajtás előtt alá kell íratnia.

Nem lehet az alábbi kéréseket teljesíteni, ha az az utazás időtartamának olyan meghosszabbodását eredményezné, amely miatt az autóbusszal a vezénylés szerinti más feladatot csak késéssel lehet megkezdeni, mert az autóbusz nem váltható ki más autóbusszal, vagy az autóbusz vezetője a kötelező pihenőidő miatt a következő vezénylés szerinti szolgálatát nem tudja megkezdeni és kiváltása nem oldható meg más autóbusz-vezetővel.

Utasbiztosítás

Az autóbusz(ok) bérlésének díja nem tartalmazza az utasok baleset- és poggyászbiztosítását, erről szükség esetén (külföldi út) a megrendelőnek kell gondoskodni. Országhatáron belül a társadalombiztosító által minden magyar állampolgár biztosítva van.

Igény szerint a csoport részére külföldi utazás esetén Utas, Baleset és Poggyász biztosítás megkötésében tudunk segíteni. A megkötéshez az utaslista, valamint az utasok személyes adatai szükségesek (amelyeket az adatvédelmi törvény értelmében bizalmasan kezelünk).

Talált tárgyak

Az autóbuszon maradt tárgyakért felelősséget nem vállalunk, de természetesen utána járunk, hogy az elhagyott tárgyat megtalálták-e, majd értesítjük ügyfelünket. A megtalált tárgyat irodánkban átvehetik; a leadott tárgyakat maximum 1 hónapig őrizzük.


Cegléd, 2023. 02. 27.